Free Speech หรือ Hate Speech ความเหมือนที่แตกต่าง สร้างสรรค์หรือทำลาย

การแสดงออก หรือแสดงความคิดเห็นนั้น เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญนะครับ โดยยึดถือตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล ที่ว่าคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นได้ หรือสิทธิในการพูดนั่นเอง แต่สิทธิในการพูดของเราบางครั้งมันก็อาจทำร้าย ทำลายคนอื่นได้ถ้าเราแยกแยะไม่ออกว่าอะไรคือ เสรี อะไรคือละเมิด แล้วอะไร คืออะไรละ ผมขอให้หลักการณ์ง่ายๆไว้พิจารณาดังนี้ครับ

Free Speech การแสดงความออกทางคำพูดอย่างสุจริต

  1. ชื่นชม ยกย่อง โดยตามความจริง หรืออาจจะเยินยอเกินจริงก็ได้ เพราะผู้ถูกกล่าวถึงมิได้รับความเสียหายจากการชื่นชม
  2. วิพากษ์วิจารย์ตามความจริงโดยมิได้ ระบุข้อความอันเป็นเท็จ เช่น การให้สัมภาษณ์ของ นาย ก ไม่เหมาะสมอย่างไร นโยบายของรัฐข้อนี้่เราเห็นต่างอย่างไร ในเชิงสร้างสรรค์ หรืออาจจะไม่สร้างสรรค์ก็ได้ อาจจะบอกว่ามันห่วยก็ได้ แต่ต้องไม่มีข้อความที่ให้ร้ายเช่น ทำแบบนี้จะคอรัปชั่นแน่ๆ เป็นต้น
  3. ตั้งคำถามเชิงสร้างสรรค์และก้าวหน้า เช่น จะดีกว่าไหมถ้าจะทาสีเหลืองแทนการใช้สติกเกอร์ อะไรแบบนี้, ผมว่าทำแบบนี้จะดีกว่าอย่างนั้น เช่นแทนที่จะให้โปรโมชั่นเงินกู้ให้ลดดอกเบี้ยดีกว่าหรือไม่ แทนที่จะให้ใช้รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ปรับให้ราคาลดลงมาสักครึ่งตามระยะทางดีกว่าหรือไม่ เป็นต้น

Hate Speech การแสดงออกทางคำพูดโดยมุ่งสร้างความเกลียดชัง หรือทำลา

  1. ใส่ความเท็จเพื่อหวังผลบางอย่างทางสังคม เช่นกรณีการใช้ Hate Speech เพื่อหวังผลให้เหยียดในเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์และลดทอนความเป็นมนุษย์
  2. วิพากษ์วิจารณ์โดยบิดเบือนความจริง สร้างสถานการณ์ หลักฐานเท็จเพื่อทำให้สังคมเข้าใจผิด เช่นตัดต่อภาพเราไปอยู่ในกลุ่มผู้ก่อการร้าย เป็นต้น
  3. ข้อความเหยียดทุกชนิด เช่น เหยียดบ้านเกิด บ้านนอก บ้านใน เชื้อชาติ เพศ เพศสภาพ รสนิยมทางเพศ พวกนี้เป็น hate speech ทั้งหมดนะครับ เพราะก่อให้เกิดการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เช่นกัน การล้อเลี่ยนให้ได้อับอายก็ถือเป็น hate speech นะครับ

อะไรที่ดูรุนแรงแต่ไม่ถือเป็น Hate speech

  1. ด่าแบบไม่กล่าวหา เช่น เลวมาก ห่วย ไม่น่ารัก ไม่สวย ไม่หล่อ อ้วน ผอมไม้เสียบผี …. โดยด่าแบบลอยๆ อันนี้มันคือวาจาไม่สุภาพ และเป็นการบูลลี่ แต่ยังไม่เป็น hate speech แต่ถ้าเราไปด่าว่า หอมขนาดนี้ ติดยาแน่ๆ อันนี้่เริ่มเข้าข่ายนะครับ
  2. ดูถูกแบบไม่กล่าวหา เช่น นโยบายเนี๊ยะทำไม่ได้หรอก รมต.คนนี้นะไม่เก่งหรอกความรู้ไม่มี (อันนี้เป็นการดูถูกแบบไม่กล่าวหา) แต่ถ้าเราไปให้ข้อมูล เนียะ รมต. คนเนี๊ยะจบนอกจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ วุฒิปลอมไหม โพรไฟล์การทำงานไม่จริงป๊ะ อันนี้จะเริ่มเข้าข่ายแล้วนะ ขึ้นอยู่กับว่าถ้อยคำฟันธงหรือไม่

อันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆ นะครับ หลักการณ์สั้นๆ คือ

Free Speech ของเราทำให้สังคมเข้าใจผิดจนส่งผลร้ายกับผู้บริสุทธิ์หรือไม่ ถ้าใช่ มันคือ Hate Speech ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *